Політика конфіденційності

1. Вступ

Дана угода конфіденційності розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Адміністрація веб-сайту http://www.rockfront.com.ua/ (далі – Оператор) розуміє важливість і необхідність забезпечення охорони Ваших персональних даних. З метою запобігання можливих протиріч і непорозумінь Оператор підготував цю Угоду конфіденційності (політику конфіденційності). Будь ласка, уважно ознайомтесь з інформацією, яка опублікована на цій сторінці.

 

2. Терміни та визначення, що використовуються в політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Сайт –  сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою http://www.rockfront.com.ua/

Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, а також технічних засобів, які забезпечують їх обробку;

Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких без використання додаткової інформації неможливо визначити приналежність персональних даних конкретному користувачу  чи іншому суб’єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор – уповноважені співробітники, які здійснюють управління сайтом та діють від імені інтернет-магазину, розташованого за мережевою адресою http://www.rockfront.com.ua/. Вони організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача сайту, який ідентифікований або може бути ідентифікований.

Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту http://www.rockfront.com.ua/

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

Прізвище, ім’я, по батькові;

Електронна адреса;

Номери телефонів;

Адреса доставки замовлення;

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших).

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; уточнення деталей замовлення.

Також Оператор має право відправляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, відправивши Оператору лист на електронну пошту [email protected] з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та змісту сайту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті http://www.rockfront.com.ua/. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (ввімкнена функція збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноваженими особами.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків:

– пов’язаних з виконанням чинного законодавства;

– пов’язаних з передачею необхідних персональних даних в служби доставки для виконання замовлення Користувача.

У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відправивши Оператору повідомлення на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 

7. Транскордонна передача персональних даних

Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

 

8. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти [email protected].

В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://www.rockfront.com.ua/ua/privacy-policy/.